Irkçı ve vahşiyiz

Genç yahudiler yaşamlarını anlatıyorlar. Türkiye’deki, İstanbul’daki yaşamlarını. 85 yıl önce onların dedelerini Trakya’dan sürmüştük, ırkçılık, vahşet dolu Hitler hayranlığı ayaklarında.

Bize şimdi sadece utanmak mı kalıyor? Ama sadece utanmak yeter mi? Ermenilere, Rumlara, Süryanilere, Ezidilere yaptıklarımızdan sonra. Bence yetmez.

 

Enter the text or HTML code here

Kommentar verfassen